Hubben på Evenes skal bli det nye kraftsenteret for nordnorsk handel, samferdsel og logistikk. Og det er det flere gode grunner til. Evenes ligger i en svært aktiv region. Veien er kort til både Harstad og Narvik, to av landsdelens største byer. Begge er i vekst, både i befolkning og bredden av virksomheter. Som igjen skaper økt trafikk. Oppdrettsnæringen er viktig og kommer til å bli det i enda større grad, både i tradisjonelt havbruk og landbaserte anlegg. Tilgang til hurtig transport av produkter er avgjørende for begge. Og tett ved på alle kanter ligger natur og opplevelser i verdensklasse, en enorm ressurs som venter på å bli tatt i bruk.
Det nye kraftsenteret for Nord Norsk handel, samferdsel og logistikk
Nyheter
Evenes skal utvikles som et knutepunkt for transport av mennesker eller gods, som gir muligheter for å utvikle kommersielle tilbud på og rundt lufthavnen. Utviklingen på Evenes må planlegges og gjennomføres helhetlig for å oppnå et godt resultat. Utviklingen vil skje i samarbeid med kommuner og lokalt næringsliv. På den måten ønsker vi å sikre at det er regionenes behov som dekkes, og at det ikke kommer i konflikt med øvrig regional utvikling. Økt aktivitet rundt Evenes øker regionens konkurransekraft. Som igjen vil skape nye arbeidsplasser og vekst regionalt.
En viktig utvikling for landsdelen. Og landet.
På tomtekartet kan du se hva vi planlegger på de ulike områdene på Evenes.
Handel og logistikk
Hotell og konferanse, parkeringshus, logistikk, handel og opplevelser
Drivkraften bak utvikling av Evenes er Adolfsen Group og Avinor.
Eiere med lange pilotbriller.
Adolfsen Group består av selskaper hvor Kristian og Roger Adolfsen er hovedaksjonærer. Konsernets kjerneområder er hovedsakelig innenfor reiseliv og turisme, omsorgstjenester, bemanning, rekruttering og eiendom. Konsernet sysselsetter i dag rundt 26 000 personer og omsetter for ca. 16 milliarder, og er en av Norges største private arbeidsgivere. Brødrene Adolfsen vokste opp på Andøya, hvor de også startet sitt første hotell. Oppvekst og opprinnelse spiller en viktig rolle i deres felles verdisyn og hvordan de lever livene sine, og er også med på å definere hvordan de driver forretninger. Langsiktighet er et nøkkelord i alt.


Avinor er ca. 2800 ansatte som sammen driver 43 flyplasser i Norge – og sørger for at nesten 50 millioner passasjerer kommer seg trygt opp i luften og ned igjen. Avinor planlegger å utvikle knutepunkter for å dekke regionenes, passasjerenes, næringslivets og nye transportformers behov. Avinor har som samfunnsoppdrag å forvalte verdiene på og rundt lufthavnene til fellesskapets beste på både kort og lang sikt.
Vil du ha mer informasjon, eller ønsker å etablere deg på Evenes?
Ronald Walquist
Ta kontakt